Hoppa till huvudinnehåll

Gröna inköp är framtiden

Gröna inköp är ett populärt begrepp i branschen i dag. Ett allt större fokus på hållbarhet och samhällsansvar har tvingat fram ändrade rutiner för vad som köps in, och hur. På Millum är vi fast beslutna att ta vår del av samhällsansvaret, och vi tror att vi gör det bäst genom att hjälpa våra kunder att göra grönare inköp i framtiden.

Av: Sofie Vatle 28.06.2022 12:01

pizzakokk

Vi är övertygade om att vi kan bidra genom att skapa förutsättningar för en grönare handel i våra system. Tillsammans med våra kunder strävar vi hela tiden efter förbättringar som leder till grönare inköp. Den senaste funktionen är vår CO2-uträkning som visar inköpens klimatavtryck ända ned på portionsnivå.

Bjørn Anskau

VD Millum

Vad innebär egentligen ett grönare inköp?

Ett grönare inköp omfattar produkter eller tjänster som orsakar minimal miljöpåverkan vid köp. Det innebär att man beaktar hälso- och miljöaspekter när man söker efter produkter och tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vid ordinarie inköpsrutiner har man mest fokuserat på att få valuta för pengarna. Parallellt med att fortsätta tjäna pengar på handeln är det i dagens samhälle lika viktigt att göra det på ett mer hållbart sätt. Det innebär att göra inköpen grönare i hela leveranskedjan och att ha system som hjälper till att kontrollera inköpen.

Branschen pressas mot grönare inköp

Det finns en stor, oförlöst potential i storhushållsbranschen i Sverige, Norge och Danmark, som tillsammans har en omsättning på över 76 miljoner kronor om året. Alltså handlar det om stora effekter om man kan göra större delen av denna omsättning grönare. Som tur är har många företag redan kommit igång med det här arbetet, bland annat i samarbete med Millum.

Det handlar om stora belopp. Det går inte att göra majoriteten av alla inköp till gröna inköp över en natt, men vi måste tänka på att varje krona räknas. På Millum skapar vi förutsättningar för grönare inköp, men vi är ingen garant så som dagens marknad fungerar . Tillsammans kan vi påverka branschen.

Inköparna inom de stora inköpsgrupperna och företagen upplever allt större krav både från anställda och gäster om att fokusera mer på gröna inköp och hållbarhet. Det här är områden som traditionell upphandling inte har fokuserat på, i stället har man prioriterat pris, leveransprecision och volymrabatter. 

Följande frågor blir nu allt viktigare:

  • Produktion och hantering av avfall
  • Kemikalieanvändning
  • Miljövänliga produkter
  • Energiförbrukning
  • Etisk handel
  • Transport och optimering av varuleveranser
  • Underleverantörer och deras miljöhantering
  • Certifieringar som visar på det arbete som görs
  • Effektiva system för rätt val av produkter

Många av de här frågorna har vi lösningar för i Millum Procurement tack vare samarbetet med kunder och andra samarbetspartners. Så vi kan absolut garantera att du kan göra grönare och bättre inköp med Millum Procurement.

Lösningen är strukturerade inköp

Genom att implementera e-handel har man ett verktyg för att uppnå grönare och mer effektiva inköp. Införandet av ett sådant system kommer också att få en positiv inverkan på företagets mål gällande effektivare resursanvändning. Med ett effektivt inköpssystem är det enklare att kontrollera handel med godkända leverantörer, produkter och avtal. Avtalen blir mer transparenta och kontrollerbara, administrationskostnaderna kan sänkas genom optimering och de anställda får bättre överblick och blir medvetna om vilka inköp som görs. På så sätt får man också bättre kontroll över lagret och mindre svinn, vilket gynnar miljön. 

Framtiden är digital. Många av våra kunder var tidigt ute och har redan använt e-handel i många år, vilket nu lönar sig.