Hoppa till huvudinnehåll

CO2-beräkning i Millum Procurement

Hösten 2020 lanserade Millum en egen CO2-kalkylator. Den beräknar klimatavtrycket i en meny, per portion. På så sätt kan kockar i storkök räkna ut avtrycket på maten dom serverar.

Av: Mathilde Jelen Danielsen 05.01.2024 13:01

kvinne_serverer_liten

Önskemål om en CO2-kalkylator från serveringsbranschen

Millum har de senaste åren upplevt en ökande behov från våra kunder att kunna dokumentera "fotavtrycket" på de menyer och rätter de gör. Restaurang- och hotellkedjor, måste alla kunna spåra sitt CO2-avtryck.

Därför har vi tagit fram en CO2-kalkylator som ger kockarna en överblick över klimatavtrycket för maten de serverar. Denna finns tillgänglig via Menybank, en modul i inköpssystemet Millum Procurement.

Det är en efterfrågad funktion vi har utvecklat. Vi upplever att dokumentation av CO2-avtryck är något som är viktigt för både befintliga och potentiella kunder. När branschen har ett så tydligt behov av ett sådant verktyg är det viktigt att vi följer upp snabbt.

Bjørn Anskau

VD Millum

Hur beräknar man matens klimatavtryck?

Alla värden i kalkylatorn anges i en måttenhet som bestäms av UNCFF och Europeiska kommissionen. Detta konverterar effekten av olika gaser till motsvarande mängd CO2 som behövs för att skapa samma växthuseffekt. Genom att omvandla datan till en gemensam måttenhet kan man till exempel jämföra klimatavtrycket för en vegetarisk hamburgare, med en hamburgare av nötkött.

 

klimaavtrykk-blader

Millum samarbetar med både Klimato och RISE (Research Institutes of Sweden), Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, för att samla in klimatdata till CO2-kalkylatorn. Detta ger kunderna ett bredare utbud av källtyper att välja mellan.

Klimato har sina egna klimatetiketter, medan RISE använder en nivåskala med nivåerna grönt, gult, orange och rött, och visas som en bladikon - från bäst till sämst för miljön. Vi använder även RISE:s produktdatabas för beräkning i både Norge och Sverige, vilket ger en större andel förkalkylerade produkter att välja på än tidigare.

Jag är stolt över att vi har utvecklat kalkylatorn med egna utvecklingsresurser. Det ger oss en mycket större frihet och kontroll över modulen. Tack vare bra samarbetspartners kan vi vara säkra på att uppgifterna har hög precision.

Bjørn Anskau

Det vill säga om en kock ersätter kött med en vegetarisk proteinkälla i ett recept, antingen helt eller delvis, kan han omedelbart se vilken effekt det får, genom att se att färgen på lövikonen ändras. Detsamma gäller om han minskar mängden av en given ingrediens.

Full kontroll över funktionalitet

Eftersom vi har utvecklat kalkylatorn in-house har vi full kontroll över den nuvarande funktionaliteten och vad som kan utvecklas i nästa faser. I huvudsak behandlar kalkylatorn livscykeln från produktion av varor till färdig rätt.

Jag är stolt över att vi har utvecklat kalkylatorn med egna utvecklingsresurser. Det ger oss en mycket större frihet och kontroll över modulen. Tack vare bra samarbetspartners kan vi vara säkra på att uppgifterna har hög precision.

Bjørn Anskau