Hoppa till huvudinnehåll

Leverantörer och grossister är receptet för ett bra inköpssystem

Millum vill att både köpare och leverantörer ska uppleva fördelen med att använda våra system. Leverantörernas medverkan är helt nödvändig för att ta fram den bästa inköpslösningen för storhushållsindustrin.

Av: Mathilde Jelen Danielsen 23.03.2022 07:43

traktor-vanner-aaker

Även lönsamt för leverantörer och grossister

Som en neutral länk mellan köpare och säljare har Millum inget inflytande över avtal som ingås mellan användarna av vårt inköpssystem, Millum Procurement, och deras leverantörer. Men även om förekomsten av leverantörer och grossister i inköpssystemet initialt är en konsekvens av köparnas val, betyder det inte att systemet inte ger värde för båda parter. Handeln går åt båda hållen, och behoven likaså.

Vi ser att leverantörer och grossister som är kopplade till sina köpare via Millums system, och som aktivt använder Millum Commerce, upplever ökad kundlojalitet och handelsvolym. Detta förutsätter givetvis att de levererar bra produktinformation och tar ägarskap över sin data.

Genom Millum Commerce får leverantörssidan ett verktyg för att ha full kontroll över sina produktlinjer och visa upp produkterna på bästa möjliga sätt. Genom att se till att priser, bilder och märkningar alltid stämmer får de nöjda kunder och många återköp.

Större upptagningsområde

De leverantörer som är knutna till Millum ska kunna använda sin närvaro i systemet som ett försäljningsargument till nya kunder. Att koppla nya köpare till en leverantör som redan är integrerad på Millum är ett enkelt jobb.

Millum vill också hjälpa de leverantörer som använder Millum Commerce att nå fler kunder. De får möjlighet att etablera Millums fristående e-handelslösningar som de kan använda mot de av sina kunder som inte använder Millum för köp. Det kräver inget extraarbete för leverantörerna, då produktinformationen återanvänds från Commerce.

Trade och Trade Public-lösningarna gör det möjligt för leverantörer och grossister att möta alla köpare de vill ha, både företag och konsumenter.

Dessutom vill Millum vara en sparringpartner för leverantörer i storhushållningsbranschen, på samma sätt som vi finns till för köparna. Vi har lång erfarenhet och mycket insikt och ska se till att vi skapar den bästa marknadsplatsen för branschen.