Hoppa till huvudinnehåll

Millum tar samhällsansvar

Millum har flera hjärtefrågor, men vårt hjärta slår allra mest för en hållbar serveringsbransch och för jämställdhet på arbetsplatsen.

 

Hållbarhet i branschen

Vi på Millum arbetar för att skapa digitala lösningar som hjälper kunder att handla mer hållbart genom våra portaler. Detta är viktigt eftersom det handlas för mer än 11 miljarder kronor genom våra lösningar. Millums arbete kan leda till positiva förändringar och långsiktiga värden för människor och miljö – genom vårt eget arbete och genom det arbet som bedrivs av våra samarbetspartners. 

Vi har samlat vår huvudsakliga verksamhet kring två av FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om dessa mål, samt våra delmål:

baerekraft-crside
samhällemål.JPG

 

HORECA-branschens mål för hållbarhet – i system

Vi ska utveckla lösningar och tjänster som förenklar kundernas arbete med de hållbarhetsmål som de själva har valt. Detta ska vi göra genom gott samarbete och partnerskap.

 

Millum ska agera proaktivt, kunskapsrikt och pålitligt i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vår position på marknaden gör det möjligt för oss att bland annat förenkla mätning och uppföljning av hållbarhetsåtgärder för ett stort antal företag. Baserat på detta hoppas vi kunna ha en betydande inverkan på hållbarhetsarbetet inom branschen. 

 

Partnerskap för innovation

Millum fungerar som en länk mellan köpare och leverantör inom HORECA-branschen. Genom vårt nätverk och vår plattform kan vi mobilisera många aktörer mot ett gemensamt mål. Dessutom samarbetar vi med olika aktörer som arbetar med specifika problemställningar som branschen vill lösa, alltifrån företaksgrundare till större kunskapscenter och nätverk. Vi är medlem i FN:s Global Compact.

 

Ansvarsfulla inköp

Millum samarbetar med Factlines för att våra kunder bättre ska kunna dokumentera att de har kontroll över både miljöfrågor och etiska aspekter i sin leverantörskedja – i alla led. Factlines underlättar ansvarsskyldighet i värdekedjan, så att företag kan säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor längre ner i leverantörskedjan. Detsamma gäller Millum själv, vi använder Factlines verktyg i samband med alla våra egna leverantörer för att säkra vår leverantörskedja.

 

Planering och kontroll minskar matsvinn

Matvsinn kan mycket väl vara branschens största utmaning och den mat som hamnar i soporna innebär både onödiga klimatutsläpp och förlorade intäkter. Vi samarbetar med Matvett i Norge för att hjälpa branschen att minska matsvinnet. Vi letar efter liknande lösningar i Sverige. Millum har också varit med och etablerat, och levererar teknologi till, Plateful – en grossist som distribuerar överskottsvaror för livsmedelsbutiker och storkök i Norge.

Medlemsrapport för FN: s Global Compact

År 2019 gick Millum med i världens och Sveriges största gemensamma arbete för inom business och hållbarhet - där man arbetar för att uppfylla FN: s tio principer för ansvarsfullt företagande utöver de ovan nämnda hållbarhetsmålen. Samarbetet ger riktlinjer för hur företaget säkerställer ansvarsfull verksamhet inom mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö. Vi har lämnat in vår andra rapport om hur vi arbetar med hållbarhet och socialt ansvar.

(Tidigare rapporter: 2019, 2020 och 2021). Från 2023 kommer rapporten att levereras via ett frågeformulär, hör gärna av dig om du vill ha mer information.

Illustrationsfoto av en sallad och ett kugghjul.
plan_int_SE.png

 

Jämställdhet även i arbetslivet

Millum är ett IT-företag, och tillhör en bransch där kvinnor är underrepresenterade. Vi vill bidra till en jämnare könsfördelning i branschen genom rekrytering, frivilliga initiativ och som supporter till PLAN Norge.

 

Under 2022 och 2023 har flera av våra kvinnliga medarbetare deltagit i TENK Tech Camp, som syftar till att inspirera tjejer i gymnasieåldern att välja naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

 

PLAN Norge har alltid flera pågående projekt, varav ett alltid fokuserar på flickors tillgång till utbildning.

Aktuella artiklar