Hoppa till huvudinnehåll

Fem tips vid inköp som gör din restaurang grönare och mer lönsam

Ett allt större fokus på hållbarhet och samhällsansvar har tvingat fram ändrade inköpsrutiner inom hotell- och restaurangbranschen. Tidigare låg fokus mest på att få valuta för pengarna. Men i dagens samhälle är det lika viktigt att handel utförs på ett hållbart sätt med syfte att reducera de totala kostnaderna och öka värdet av inköpen på lång sikt. Ett bra inköpssystem bidrar till en mer effektiv och ekonomisk inköpsprocess, samtidigt som det har många miljömässiga fördelar. Hur kan ett sådant system bidra till att man både sparar pengar och gör grönare inköp?

Av: Una Tingvik Haave 12.04.2023 13:24

iStock-1408797954-vareliste

Digitala inköp ger ökad kontroll och grönare handel

Fördelarna med att kunna göra alla digitala inköp i ett enda system är många. När all information lagras elektroniskt får man full kontroll på alla produkter till avtalade priser. Dessutom slipper man mycket pappersarbete. Det reducerar pappersförbrukningen som i sin tur reducerar mängden avfall efter genomförda inköp. Digitala inköp kan även göras från vilken plats som helst, så länge man har tillgång till internet. Samlad logistik och transport betyder färre resor för inköp, och allt levereras direkt till leveransplatsen, vilket dessutom reducerar koldioxidutsläppen.

Millum är det största inköpssystemet för hotell, restaurang och matsalar i Norden, och har redan underlättat för över 90 verksamheter att göra grönare och mer hållbara inköp.

Framtiden är digital. Många av våra kunder på inköpssidan var tidigt ute och har redan använt e-handel i många år, vilket nu lönar sig.

Bjørn Anskau
Bjørn Anskau

Vd, Millum

CO2-kalkylator gör det möjligt att beräkna det egna klimatavtrycket

Om ett hotell, en restaurang eller matsal har som mål att göra grönare inköp är en CO2-kalkylator nödvändig. Med verktyget kan en kock enkelt beräkna den planerade menyns klimatpåverkan, och på så vis göra medvetna val i inköpsprocessen för att reducera avtrycket. Efter en stadigt ökande efterfrågan på ett verktyg som dokumenterar menyns klimatpåverkan, har Millum utvecklat en CO2-kalkylator med data från RISE i inköpssystemet.

Vi är övertygade om att vi kan bidra genom att skapa förutsättningar för en grönare handel i våra system. Tillsammans med våra kunder strävar vi ständigt efter att göra förbättringar som leder till grönare inköp. Den senaste funktionen är vår CO2-kalkylator som visar inköpens klimatavtryck ända ner på varu- och portionsnivå.

Bjørn Anskau

Vd, Millum

Alla kan reducera sitt matsvinn

Genom att ta reda på mer om sitt eget matsvinn får man bättre koll på vad och hur mycket mat man bör köpa in till det egna storköket. Registrering av matsvinn över tid, både från matgäster, buffé och produktion ger viktig information som kan användas till bättre planering av menyer och på så sätt föra in kunskapen om minskat matsvinn i inköpsprocessen.

Registreringen och beräkningen av matsvinn blir mer tidseffektiv om matsvinnsfunktionen ingår i samma system som planering av menyer och beställningar. Det är en av de stora fördelarna med Millums inköpssystem: allt finns samlat på ett ställe, och därmed blir driften av ett hållbart storkök mer effektiv.

En dokumenterad värdekedja gör det enklare att ta hållbara och ekonomiska beslut

Med ett bra inköpssystem blir det enklare att säkerställa att nya leverantörer har en dokumenterat godkänd värdekedja. Allt fler inköpare inom storhushåll vill ha kontroll på både miljömässiga och etiska aspekter i hela leveranskedjan. På Millum är man medvetna om detta och samarbetar därför med Factlines – ett företag som möjliggör för leverantörer att dokumentera och visa sitt samhällsansvar, vilket underlättar för inköpare att göra mer medvetna och hållbara val.

När båda sidor tar ansvar är det enklare att ta hållbara beslut

Ett inköpssystem som bidrar till hållbar handel från både inköps- och leverantörssidan motiverar båda parter att samarbeta mot ett gemensamt mål. Det finns en stor, oförlöst potential i storhushållsbranschen i Sverige, Norge och Danmark, som tillsammans har en omsättning på över 80 miljarder kronor om året. Det handlar alltså om stora effekter om man kan göra större delen av denna omsättning grönare.

Det är stora tal. Det går inte att göra majoriteten av alla inköp till gröna inköp över en natt, men vi måste tänka på att varje krona räknas. På Millum skapar vi förutsättningar för grönare inköp genom att underlätta för våra användare att ta informerade beslut när de handlar via Millum. Målet är att vi tillsammans vänder branschen i rätt riktning.

Bjørn Anskau

Vd, Millum