Hoppa till huvudinnehåll

Enklare inventering för restaurang och hotell

Oavsett hur ofta eller sällan inventeringen behöver göras är det en tidskrävande uppgift. Millums modul för inventering förenklar denna process, bland annat med hjälp av inventeringsapp.

Av: Sofie Vatle 08.01.2024 11:33

iStock-1188606471varetelling

För våra kunder är inventeringsmodulen en "game changer". När vi genomförde en workshop för utveckling var önskemålen om ny funktionalitet och prioriteringar mycket tydliga, och jag tror att alla som deltog känner igen funktionaliteten i den nya modulen.

Bjørn Anskau

VD på Millum

 

Förenkling av den största uppgiften

Millum var medvetna om att inventering inte är den uppgift som majoriteten av systemets användare ser fram emot. Därför var vårt huvudmål att fokusera på effektivitet och tidsbesparing.

Efter en genomgång av befintlig inventeringsmodul, inspel från användare och teknologiska lösningar kom vi fram till fyra huvudpunkter som behövde prioriteras.

 

Möjlighet att räkna offline

Varulager är ofta gömda i källare med dålig internetanslutning. Därför bör en inventeringsmodul möjliggöra både räkning och sparande av arbete offline, så att man senare kan uppdatera själva inventeringen och spara korrekt.

 

Möjlighet för flera att räkna på samma inventering/delegera delar av inventeringen

Dagens inventeringar är ofta stora och omfattande, vilket resulterar i att flera anställda behöver vara med och räkna. Vår nya inventeringsmodul måste därför inkludera möjligheten att delegera delar av inventeringen till kollegor.

 

Möjlighet att räkna drycker i rätt enhet

Särskilt de som arbetar med alkoholservering hade önskemål om att kunna räkna drycker i en mer korrekt måttenhet än kg eller flaska. Lösningen blev möjlighet för anbrytning och enhet i form av t.ex. centiliter och liter.

 

Mobilapplikation

En mobilapplikation var utan tvekan det användarna mest önskade för att kunna genomföra en snabbare och mer effektiv inventering. Med vår nya app kan man snabbt räkna och navigera runt som man är van vid från andra mobilappar.

Vi startade hela processen med en rad krav och önskemål från användarna, och jag vill säga att vi har levererat bra på dessa. Rapporterna från användarna tyder på att inventering nu upplevs smidigare, går snabbare och är mindre resurskrävande att utföra. Det är mycket tillfredsställande att höra att resultatet träffade användarna så bra.

Bjørn Anskau

 

Eget team för mobilapp

Även med en redan stor och kompetent utvecklingsavdelning saknade Millum resurser år 2020 för att utveckla en egen app för inventering. Lösningen blev att anställa en utvecklare med huvudansvar för appar, som också fick med sig två masterstudenter för att arbeta med app-projektet.

Att hämta in ny kompetens genom att använda studenter på projektbasis hade vi inte gjort tidigare, men det visade sig vara en obetingad framgång från början till slut. Det kräver specialkompetens att utveckla en mobilapplikation, och den kompetensen hade dessa tre killar. All ära till dem för att vi har fått en mycket bra inventeringsapp. Att två av tre studenter stannade kvar på Millum efter projektet är också en stor bonus för oss.

Bjørn Anskau