Hoppa till huvudinnehåll

Del av en hållbar handel

Teknikföretaget Millum och dotterbolaget Matinfo utvecklar digitala lösningar som hjälper kunderna att bedriva en hållbar handel genom våra lösningar.

Av: Sofie Vatle 28.06.2022 12:01

bærek

Vårt mål är att våra kunder ska kunna reducera sitt matsvinn och sina transporter genom att använda vår inköpsportal. Våra lösningar ger större kontroll över inköpen och underlättar planeringen, vilket ger en mer hållbar handel inom livsmedels- och restaurangbranschen. Vi vet att våra lösningar hjälper inköparna att ta beslut som gynnar både verksamheten och miljön genom att felbeställningar och extratransporter undviks.

Vi arbetar ständigt med att ge branschens aktörer de verktyg som behövs för att kunna fatta bättre beslut. Vi måste hjälpa till genom att visa att hållbarhet och mindre matsvinn också kan ge ekonomiska vinster, något som ofta är nyckeln till nysatsningar.

Bjørn Anskau

Vd Millum

Samarbete med Plateful i kampen mot matsvinn

Millum var med och grundade Verdimat (nu Plateful), en grossist som distribuerar överskottsvaror från kända leverantörer till dagligvaruhandeln och storhushåll. Vi levererar tekniken som hanterar beställningarna mellan Verdimat och deras kunder.

Vi är stolta över att samarbeta med Verdimat för att minska matsvinnet i branschen. Detta är bara en av många åtgärder vi gjort för att tillmötesgå branschens krav på hållbarhet.

Följer maten från jord till bord

2017 ingick Millum ett samarbete med Factlines. Vi hoppas att samarbetet ska bidra till att hjälpa alla aktörer i värdekedjan att ytterligare dokumentera matens resa från jord till bord.  Detta ger dem en enastående möjlighet att synliggöra sitt etiska ansvarstagande och samhällsansvar för sina samarbetspartners.

Många bäckar små på vägen mot hållbarhet

Både Millum och Matinfos engagemang för hållbarhet och matsvinn har under de senaste åren vuxit i takt med att det har blivit en allt viktigare fråga i branschen. Under våra möten med Matvett har vi försökt hitta områden där vi kan göra en insats i samband med “Kutt Matsvinn 2020”.

Utöver fokuset på befintliga kunder har Millum och Matinfo, under ledning av Matvett, hjälpt en grupp studenter med deras examensarbete om matsvinn i storhushållsbranschen. Det är både spännande och nyttigt för oss som kunskapsföretag, att vara knutna till en högskola.

Vad kan Millum och Matinfo bidra med?

Vårt mål är att vara en av katalysatorerna för en bransch som sätter fokus på hållbarhet och reducering av matsvinn. Genom att utveckla bra lösningar skapar vi förutsättningar för förändring i branschen eftersom vi gör våra kunders ambitioner möjliga. Först när vi lyckats med detta blir förändringen verklig och kan ge de hållbarhetseffekter hela branschen kämpar för.