Hoppa till huvudinnehåll

Ett avtal ska gynna båda parter – även när det gäller e-handel

Det kanske inte är så överraskande att vi ofta brukar diskutera och operationalisera elektroniska inköpslösningar med köparens behov i fokus. Men detta i sig räcker inte som utgångspunkt för att få en inköpslösning att fungera optimalt. Leverantörernas involvering är helt avgörande när det kommer till att utveckla den bästa inköpslösningen.

Av: Sofie Vatle 28.06.2022 12:01

ehandel-ipad-tannhjul-procurement-commerce-s

Alternativet innebär ofta en oerhört stor arbetsbelastning på köpsidan i systemet för att kompensera för leverantörernas bristande närvaro i en kunds inköpsportal. Det handlar sällan om att leverantörerna inte vill, de blir bara inte tillräckligt involverade i projektet och teknologin. 

När vi lyckas etablera en ny kund i vår inköpsteknologi så beror det i hög grad på att lösningarna vi utvecklar främjar det som kanske är viktigast för leverantörerna, nämligen ökad lojalitet till avtalen och därtill ökade volymer.

Bjørn Anskau

Vd Millum

Kort sagt, tydlig produktinformation är avgörande för att köparen ska kunna köpa rätt produkt med rätt egenskaper från rätt leverantör. Detta skapar värde för en avtalsleverantör och ligger till grund för en bra e-handelslösning, oavsett om du är köpare eller säljare.

Det är viktigt att leverantörerna har full kontroll över sin egen statistik i de olika inköpslösningarna, redan från etableringen av den första varulinjen till regelbunden uppdatering av priser, bilder, hållbarhetsmärkning osv. Det kan verka banalt men detta är fortfarande helt avgörande när man ska skapa en lyckad inköpslösning.

Men det slutar inte där. Millum har som målsättning att leverera tjänster som ska ge operationella fördelar för både köpare och säljare.

Millum är nu i färd med att följa upp detta och samarbetar tätare än någonsin med både små och stora leverantörer för att utveckla den bästa tänkbara lösningen för leverantörerna och därmed också för deras kunder i sin tur.

Vi vill utveckla Millum Commerce till att bli branschens största mötesplats, inte bara den största förmedlaren av handelsinformation. Det ska bli platsen där inte bara köparna kan få en samlad översikt över alla branschens leverantörer utan en plats där också leverantörerna kan nå många nya potentiella kunder. Det ska alltid stå högst upp på vår agenda att den bästa inköpslösningen är den bästa säljkanalen för leverantörerna.