Millum

Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll

Ta ansvar för din värdekedja

Tillsammans med vår samarbetspartner Factlines kan du dokumentera och visa samhällsansvar för dina kunder.

Av: Morten Sandvold Schee 24.10.2018 11:07

samfunnsansvar

Factlines är ett norskägt företag som har satt arbete med samhällsansvar i system. Många stora och välkända norska aktörer i både den offentliga sektorn och i det privata näringslivet har sedan uppstarten 2012 genomgått en så kallad leverantörskartläggning med hjälp av Factlines.

Syftet är att kunna dokumentera att de har kontroll över miljöfrågor såväl som sociala och etiska aspekter i leverantörskedjan. Factlines har stor kompetens inom dessa områden. Bland de anställda finns både teknologer och specialister inom CSR, och flera har sedan tidigare varit verksamma i olika miljöorganisationer. 


Högre krav med effektivare lösningar

Under den senaste tiden har det blivit krav på leverantörskartläggning och kvalitetssäkring i både offentlig och privat sektor.

Siri Engesæth är verksamhetschef på Factlines. Hon vill inte skapa vinnare och förlorare, utan snarare att hela branscher sakta men säkert ska förbättra sig.

– Målet är inte att vår lösning ska användas för att diskvalificera leverantörer. Ingen är perfekt men alla kan göra något för att förbättra sig.  När man påbörjar en leverantörskartläggning får man hjälp med att göra en systematisk genomgång av företaget för att skapa sig en översikt över vilka områden man har kontroll på och var det eventuellt finns utmaningar. Utifrån denna riskanalys kan man jobba målinriktat med antingen riskreduktion eller förbättringsarbete. Därefter följer en periodisk uppföljning och rapportering så att både företaget och kunderna får en översikt över hur det ser ut, berättar Engesæth. 

Flera av Millums kunder använder redan Factlines i arbetet med att säkra sina leverantörskedjor.


Ansvar i alla led 

De flesta färdiga produkter har en lång rad aktörer bakom sig, bara ett fåtal undantag har en kort och överskådlig leverantörskedja. Den stora utmaningen för de flesta inköpare är att få tag på detaljerad information utan att det tar allt för mycket tid eller blir för dyrt. 

– Vi arbetar efter en så kallad chain of custody-metod för att inhämta information. Det innebär att den enskilda aktören i värdekedjan måste informera om sin verksamhet till nästa aktör i ledet. På detta sätt bygger man ett slags nätverk av de företag som har rapporterat. Tack vare att rapporteringen är enhetlig behöver man inte göra om jobbet på nytt för varje ny kund som ber om en genomgång, avslutar Engesæth.   

Datasäkerhet är ett nyckelord i det här sammanhanget. Strikta regler och välbeprövad teknologi säkerställer att information inte hamnar på avvägar. 

Sammanfattning 

Allt striktare krav i både den offentliga och privata sektorn gör det nödvändigt att hitta lösningar och samarbetspartner för att lösa nya problemställningar. Vårt samarbete med Factlines är ett bra exempel på detta.