Hoppa till huvudinnehåll

20 år av nöjda köpare och leverantörer

För snart 20 år sedan grundades Millum med målet att skapa en marknadsplats för köpare och säljare inom hotel och restauranger. I dag är företaget en självskriven aktör i både Sverige, Norge och Danmark, med målet att bli Nordens största inköpssystem för denna bransch. Men hur har vägen dit sett ut, och hur blev Millum en så central kraft som de är i dag?

Av: Sofie Vatle 28.11.2022 11:37

jubileomslogo-20ar

Hur skapades Millum?

- Millum uppstod som en fågel Fenix ur askan efter en IT-konkurs 2002. I sann IT-anda var tanken att skapa en global marknadsplats för alla som skulle köpa in och alla som skulle sälja. Ett högtflygande mål, med andra ord. Några av oss hade dessutom erfarenhet av att ha utvecklat en enklare inköpslösning för ett samarbete inom hotell- och restaurangbranschen som fortfarande lever och frodas: GRESS-gruppen. En lösning som kunden var mycket nöjd med och som vi alla trodde hade potential för hela storhushållsbranschen i Norge, och eventuellt även i andra länder. Med andra ord en betydligt mer fokuserad marknad där det innebar stora fördelar för aktörerna att kunna använda sig av en alltmer avancerad inköpslösning, berättar VD och gründare, Bjørn Anskau.

När kom genombrottet?

- Genombrottet för Millum kom helt klart i samband med att vi ingick vårt långsiktiga samarbete med GRESS-gruppen för att utveckla en marknadsplats för storhushållsbranschen i Norden. GRESS var utan tvekan en nödvändig hävstång för att få med leverantörerna på tåget, och det som fick bollen i rullning, fortsätter Björn.

Vilken position vill ni ta?

- Vi hade, och har fortfarande, en stark strävan efter att vara branschfokuserade, eftersom djupgående kunskap om en viss bransch ger oss bättre förutsättningar att utveckla de bästa lösningarna för just den branschen. Det betyder att vi kommer att fortsätta vår satsning på hotell och restauranger, och i första fasen utöka vårt geografiska område till hela Norden, och inte bara Sverige, Norge och Danmark. Här är målet att bli den ledande leverantören av P2P-lösningar (Purchase 2 Pay) för den här branschen. Det tror vi är inom räckhåll.

Med det sagt så är det även ett pågående arbete att överväga andra branscher där vi tror att vi kan ta samma position. Vi tror fortfarande att det är viktigt med branschfokus, och nya branscher kräver ny kompetens hos oss. Men vår affärsmodell och teknik lämpar sig väl som skalbar plattform, säger Bjørn.

Har någon av dagens kunder varit med ända från början?

- Den första kunden efter GRESS-gruppen var den medlemsägda inköpsorganisationen Nores, som vi har ett nära samarbete med både i Sverige och Norge. Sedan tillkom Nordic Choice Hotels och Umoe Restaurants, samtliga är kunder som har varit med oss i 15–20 år. Det som är gemensamt för alla våra kunder är att de stannar hos oss länge, och att vårt nära samarbete snarare är ett långsiktigt partnerskap än en traditionell kund-/leverantörsrelation. Med tiden har detta utvecklats till ett nätverkssamarbete, där både nya och gamla deltagare tjänar på att fler tillkommer. Vinsterna ökar för alla när allt fler av aktörerna i Norden blir en del av samma nätverk, förklarar Bjørn.

Hur många anställda hade Millum i början? 

- Jag tror att vi var 9–10 stycken vid uppstarten, och det gick väl bara ett år innan vi behövde anställa vår första nya utvecklare. Nu är vi 29 medarbetare.

Kan du nämna några milstolpar så här långt?

- Jag skulle säga att det verkligen lossnade när vi fick med oss Choice och Umoe i Norge, sedan Choice och Nores i Sverige. Då nådde vi över en kritisk gräns och allt fler kunder tillkom, oavsett om det var inköpskunder som NHO Reiseliv Innkjøpskjeden eller alla deras olika leverantörer. Att fokusera på storhushållsbranschen och ingå vårt partnerskap med GRESS-gruppen kan vara det smartaste vi gjort.

På B2B-marknaden, där vi är verksamma, påverkas användarnas förväntningar på lösningarna i mycket högre grad av att de är vana vid att använda tekniken som privatpersoner, på ett helt annat sätt än när vi startade upp. De ställer högre krav, men har också mycket större kompetens. För oss betyder det att vi lägger mer resurser än någonsin på att utveckla våra lösningar, avslutar Bjørn Anskau.

Namnet Millum

Millum är gammalnorska för ”mellom” och betyder ”mellan” på svenska. Det är just det Millums lösningar är: Tekniken och systemen som binder samman andra lösningar för bästa möjliga kundupplevelse.

Vilka är Millums planer för de kommande 20 åren?

Millum kommer att fortsätta utveckla och anpassa inköpssystemet till alla parters bästa. Vi ska också gå från att vara Norges största till Nordens största inköpssystem för hotell och  restauranger. Vi är väl igång med det arbetet.