Millum

Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll

Handel via avtal ger ökad lönsamhet

Om du vill driva en lönsam verksamhet är det viktigt att du alltid köper in dina varor till lägsta möjliga pris från den leverantör som samtidigt kan erbjuda och garantera bäst kvalitet, logistik och sortiment.

Av: Morten Sandvold Schee 29.10.2017 12:07

mobil

Detta uppnår du genom att förhandla fram fördelaktiga kontrakt och avtal med dina leverantörer. Ju större handelsvolymer som sker via kontrakt, desto bättre blir dina förhandlingsmöjligheter med leverantören.

Vad avgör om ett avtal är rätt för dig som inköpare?


Om ett avtal är rätt för dig som inköpare beror på flera olika faktorer. KPMG har utifrån en rad undersökningar identifierat åtta parametrar som avgör hur framgångsrikt ett avtal är:

  1. Reklamation – hur bra är reklamationsvillkoren?
  2. Kvalitet – är varan som levereras av högsta kvalitet?
  3. Pris – är priset konkurrenskraftigt i förhållande till kvaliteten?
  4. Logistik – lyckas leverantören leverera och vilka kostnader tillkommer?
  5. Ledtid – hur snabbt kan man leverera?
  6. Samhällsansvar – socialt och miljömässigt ansvar. Etiska riktlinjer.
  7. Sortiment – håller utbudet av varor tillräckligt hög kvalitet och variation?
  8. Tillgänglighet – har leverantören alltid tillräckligt stort lagersaldo?

– Detta är åtta av punkterna som vi presenterar för potentiella kunder när vi vill framhålla Millum Procurements starka sidor. Genom att använda Millum Procurement kan man försäkra sig om att ha dessa åtta parametrar under kontroll. Vi är väldigt glada över att KPMG lyfter fram just dessa punkter som vi vet att vår lösning erbjuder, berättar Millums vd Bjørn Anskau.

Kontrakt lönar sig

Huvudsyftet med att ingå handelsavtal är att säkerställa att priser och villkor är kontraktsbundna, och att dessa tillämpas. Genom att använda Millum Procurement kan du göra just detta. Inköparna får tillgång till en databas med godkända leverantörer och avtalspriser. Du får rätt vara till rätt pris.
– Vi arbetar för att det huvudsakliga målet vid varje beställningsprocess ska vara att säkerställa att de priser och villkor som är bundna till kontrakt tillämpas. Vid vartenda köp, berättar Bjørn Anskau.

Vad som ofta sker

För många beställare är det ofta enklare eller ”för enkelt” att köpa utan kontrakt. Antingen via telefon, e-post eller på andra sätt. Krångliga system, brister i grunddata, alltför stort sortiment etc. bidrar till att försvåra för inköp på rätt sätt. Konsekvensen blir att man inte använder sig av kontrakt.
– Det går åt stora belopp direkt från bottenlinjen när de anställda går utanför de avtalade kontrakten och själva gör inköp. En sådan situation förlorar både inköpare och leverantörer på. Inköparen får ofta fel vara och definitivt till fel pris, medan leverantören går miste om en försäljning. Det enda sättet att täta alla läckor och ta bort orsakerna till handel utanför kontrakt är att ha ett inköpssystem som är enkelt att använda och som ger alla parter bästa möjliga handel, avslutar Bjørn Anskau.

  •