Hoppa till huvudinnehåll

Millum tar samhällsansvar

FN:s Globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och stoppa klimatförändringar. Målet är att göra detta innan 2030. Här ses miljö, ekonomi och social utveckling i sammanhang.


Vi på Millum arbetar för att skapa digitala lösningar som hjälper kunder att handla mer hållbart genom våra portaler. Detta är viktigt eftersom det handlas för mer än 8 miljarder kronor genom våra lösningar. Millums arbete kan leda till positiva förändringar och långsiktiga värden för människor och miljö – genom vårt eget arbete och genom det arbet som bedrivs av våra samarbetspartners. 

Vi har samlat vår huvudsakliga verksamhet kring två av FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om dessa mål, samt våra delmål, nedan:

Bilde av tre formet som jordkloden. Baerekraft
baerekraftsmaalene4-SE.jpg

Vi ska utveckla lösningar och tjänster som förenklar kundernas arbete med de hållbarhetsmål som de själva har valt. Detta ska vi göra genom gott samarbete och partnerskap.

 

HORECA-branschens mål för hållbarhet – i system

Millum ska agera proaktivt, kunskapsrikt och pålitligt i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vår position på marknaden gör det möjligt för oss att bland annat förenkla mätning och uppföljning av hållbarhetsåtgärder för ett stort antal företag. Baserat på detta hoppas vi kunna ha en betydande inverkan på hållbarhetsarbetet inom branschen. 

 

Partnerskap för innovation

Millum fungerar som en länk mellan köpare och leverantör inom HORECA-branschen. Genom vårt nätverk och vår plattform kan vi mobilisera många aktörer mot ett gemensamt mål. Dessutom samarbetar vi med olika aktörer som arbetar med specifika problemställningar som branschen vill lösa, alltifrån företaksgrundare till större kunskapscenter och nätverk. Vi är medlem i FN:s Global Compact.

 

E-procurement gör det enkelt att få kontroll över inköp och är ett viktigt verktyg för att säkerställa att man gör hållbara val. Vi arbetar också med ett flertal andra initiativ som ska hjälpa branschen att bli mer hållbar.

 

Ansvarsfulla inköp

Vi samarbetar med Factlines så att du bättre kan dokumentera att ditt företag har kontroll på miljöfrågor samt sociala och etiska aspekter i din leverantörskedja – i alla led.

 

Planering och kontroll minskar matsvinn

Matvsinn kan mycket väl vara branschens största utmaning och den mat som hamnar i soporna innebär både onödiga klimatutsläpp och förlorade intäkter. Vi samarbetar med TotalCtrl och Matvett i Norge för att hjälpa branschen att minska matsvinnet. Vi letar efter liknande lösningar i Sverige. Millum har också varit med och etablerat, och levererar teknologi till, Verdimat – en grossist som distribuerar överskottsvaror för livsmedelsbutiker och storkök i Norge.

Medlemsrapport för FN: s Global Compact

År 2019 gick Millum med i världens och Sveriges största gemensamma arbete för inom business och hållbarhet - där man arbetar för att uppfylla FN: s tio principer för ansvarsfullt företagande utöver de ovan nämnda hållbarhetsmålen. Samarbetet ger riktlinjer för hur företaget säkerställer ansvarsfull verksamhet inom mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö. Vi har lämnat in vår andra rapport om hur vi arbetar med hållbarhet och socialt ansvar.

forside3.jpg

Aktuella artiklar

Gröna inköp är framtiden

Ett allt större fokus på hållbarhet och samhällsansvar har tvingat fram ändrade rutiner för vad som köps in, och hur. Genom att använda e-handel har du ett verktyg för att uppnå grönare och effektivare inköp, vilket också stöder företagets mål om effektiv resursanvändning.

iStock-930470700
gronnvasking

We have signed the guide against greenwashing

Millum and its subsidiary Matinfo have signed the guide against Greenwashing. This means that we stand behind the content of the guide and promise to do our utmost to follow the 10 principles in our marketing and communication.

Del av en hållbar handel

Teknologiföretaget Millum och dotterbolaget Matinfo utvecklar digitala lösningar som hjälper kunderna att bedriva hållbar handel genom våra lösningar.

bærek
shutterstock_1476499586

Samhällsansvar från jord till bord

Matinfo och Factlines har ingått ett samarbetsavtal med syfte att förbättra dokumenteringen av matens resa från jord till bord. Avtalet ger de registrerade leverantörerna i Matinfo en unik möjlighet att dokumentera och synliggöra sitt samhällsansvar för inköparna.